بیانیه پایانی هفدهمین دوره جشنواره

خداوند مهربان را از سویدای دل شکرگزاریم که بر ما منت نهاد تا توفیق برگزاری هفدهمین دوره جشنواره کتاب سال شهید غنی پور را داشته باشیم؛ جشنواره ای که با نام یک شهید عزیز، حبیب غنی پور و پایه گذاری مردی نجیب و ادیب، امیرحسین فردی شکل گرفته است و همچنان با پافشاری بر انگیزه ها و اندیشه های ناب آنان، بی ادعا و مخلصانه، به مسیر خود ادامه می دهد.
این جشنواره مردمی و مسجد نهاد، تلاش دارد تا ضمن معرفی آثار تالیفی برتر ادبیات داستانی، با توجه به سنجه های ادبی و بن مایه های انسانی و دینی، گامی هر چند کوچک، در بهبود کیفیت ادبیات داستانی معاصر بردارد و در تقویت فرهنگ مطالعه در جامعه موثر باشد.
این جریان ادبی و فرهنگی، در چهارچوب مرامنامه خود که بر اساس افکار زنده یاد امیرحسین فردی تدوین شده است ضمن احترام به همه پدیدآورندگان و ناشران، بر اساس رویکردهای محتوایی و انگاره های ذهنی خود، آثار را داوری می کند و هرساله در اسفند ماه همزمان با سالروز شهادت حبیب غنی پور آنها را معرفی می نمایند.
این نهاد مردمی که به هیچ حزب و گرایش سیاسی وابسته نیست، ضمن تاکید بر بنیادهای فکری اصیل انقلابی و اسلامی و شگردهای خلاق و معیارهای حرفه ای ادبیات داستانی، معتقد است در فضای فرهنگ، بایستی امکان بیان اندیشه ها و تلقی های گوناگون وجود داشته باشد و لازمه این فضای آزاد اندیشانه، سیطره تفکر نقاد و خلاق بر این فضا است. این جشنواره، پیشاپیش دست همه منتقدان ادبی را صمیمانه می فشارد و امیدوار است با اقبال جدی رسانه های نوشتاری و دیداری شنیداری و خبرگزاری ها، اشتیاق به نقد علمی و منصفانه آثار ادبی و جریان های فرهنگی، بیش از پیش فراهم شود.